Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

13:35
Czego się boisz? Że popełnisz błąd? Że cię wyśmieją? Że ci się nie uda? Ale jakie to ma znaczenie? Naprawdę będziesz uzależniał swoje życie od tego, co sobie pomyślą inni ludzie?
Reposted fromcitiesofnight citiesofnight vianiskowo niskowo
13:34
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
13:34
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianiskowo niskowo
13:34
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń, Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaszydera szydera
13:33
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true vianiskowo niskowo
13:33
Nie ma czegoś takiego jak źli ludzie. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, którzy czasami robią złe rzeczy.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true vianiskowo niskowo
13:30
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viadivi divi
13:30
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS vianiskowo niskowo
13:28
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalinowowa malinowowa
13:27
2645 716a
Reposted fromkattrina kattrina viadivi divi
13:27
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viamalinowowa malinowowa
13:27
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viadivi divi
13:24
13:24
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vianiskowo niskowo

November 19 2017

17:25
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
17:22
3696 7606 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawszystkodupa wszystkodupa
17:20
17:19
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaprecelka precelka
17:18
17:18
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl