Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

20:07
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

20:06
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
20:06
20:06
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatutaj tutaj
20:06
20:05
3914 e104
20:05
20:05
4905 230a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
20:05
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
20:04

November 11 2017

18:11
18:11
Tylko się nie zakochuj.
— m.f. 3:34
Reposted fromsouxie souxie viamadadream madadream
18:10
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
18:10
Jak się człowiek raz zawiedzie, to żyje pod presją.
— (via thekrolewnabezkorony)
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
18:09
2715 e2cb 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued
18:09
18:08
9842 d913 500
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued
18:08
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
18:08
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viatobecontinued tobecontinued
18:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl