Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

16:43
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
Reposted fromkarlwho karlwho viamemyself memyself
16:42
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viafoodforsoul foodforsoul
16:42
5159 17dd
Reposted fromcalifornia-love california-love viamemyself memyself
16:42
Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viagdziejestola gdziejestola
16:41
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagdziejestola gdziejestola
16:33
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viaMissMurder MissMurder
16:32
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec

May 06 2017

17:11
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viatoniewszystko toniewszystko
17:10
6405 b8ed 500
17:08
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
17:08
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoniewszystko toniewszystko
17:07
Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatoniewszystko toniewszystko
17:04
17:01
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viatoniewszystko toniewszystko
16:56
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialexxie lexxie

May 02 2017

07:13
4583 404a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawiks wiks
07:13
07:12
Szczerość to drogi dar, nie oczekuj go od tanich ludzi 
— Warren Buffett
Reposted fromataszka ataszka viawiks wiks
07:12
5821 d702 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawiks wiks
07:12
9286 29ac
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl